Wathoothorn โรงงานผลิตครีม วธูธร

โรงงานผลิตเครื่องสำอาง วธูธร

โรงงานผลิตครีมวธูธร มาตรฐาน GMPPlus+ ระดับสากล ด้วยประสบการณ์ 10 ปี ด้านงานผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์ด้านความงามและสุขภาพ  ภายใต้โครงสร้าง งานบริการระบบ Brand Service+ ที่เน้นตอบโจทย์เพื่อความต้องการของลูกค้าที่ มากกว่า ทั้งมาตฐานสินค้างานผลิต กลยุทธ์งานขาย โปรดักชั่น สื่องานออกแบบ วธูธรเน้นความสำคัญในทุกขั้นตอน ภายใต้คอนเซปต์ “We Connect Tomorrow” เชื่อมความฝันสู่อนาคต ได้อย่างแท้จริง

Wathoothorn โรงงานผลิตครีม วธูธร

โรงงานผลิตเครื่องสำอาง วธูธร

โรงงานผลิตครีม วธูธร มาตรฐาน GMPPlus+ ระดับสากล ด้วยประสบการณ์ 10 ปี ด้านงานผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์ความงามและสุขภาพ  ภายใต้โครงสร้าง งานบริการระบบ Brand Service+ ที่เน้นตอบโจทย์เพื่อความต้องการที่มากกว่า ทั้งมาตฐานสินค้างานผลิต กลยุทธ์งานขาย โปรดักชั่น สื่องานออกแบบ วธูธรเน้นความสำคัญในทุกขั้นตอน ภายใต้คอนเซปต์ We Connect Tomorrow เชื่อมความฝันสู่อนาคต ได้อย่างแท้จริง

2021 THE NEXT LEVEL

“ความสำเร็จที่ต้องพาไปได้จริง” คือ โจทย์หลักของพวกเรา แล้วเราจะ เชื่อมความฝัน…สู่อนาคต ได้อย่างไร ที่ โรงงานผลิตครีมวธูธร เราเชื่อว่า คุณค่าที่ลูกค้าได้รับ คือหัวใจ ที่เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ได้จริง สำหรับที่ผ่านมา วธูธรเป็นโรงงานที่พัฒนาแล้วในรอบด้าน เรามีมาตรฐานการผลิตที่น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับ เรามีงานบริการที่ครบวงจร แต่ แค่มาตรฐานคงไม่พอ เพราะมาตรฐานคือสิ่งที่ทุกโรงงานพึงมี และวันนึงโรงงานอื่นๆก็จะมีเท่าเทียมกัน

 
Little boss Wathoothorn

WHAT IS NEXT GEN ?

BY THE LITTLE BOSS “บริง วลัญช์ยา จีรโชตินันท์”

สร้างความรู้สึก มีเหมือน แต่มากกว่ายกระดับมาตรฐานที่เหนือกว่า

ตั้งแต่บริงมีโอกาสเข้ามาร่วมบริหารงาน บริษัทวธูธร นอกจากโครงสร้างงานบริการ มาตรฐาน GMP+ ที่เรามุ่งเน้นย้ำความสำคัญเป็นหลักแล้ว บริงมองเห็นโอกาสต่างๆในการพัฒนาศักยภาพด้านอื่นๆ ด้วยแนวคิดที่ว่าโลกในปัจจุบันและธุรกิจเครื่องสำอางมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วขึ้น การปรับตัวเพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆให้ดีขึ้น ต้องไม่ใช่แค่เพียงมาตรฐานการผลิตเท่านั้น บริงจึงนำแนวคิด Wathoothorn The Next Gen มาใช้เป็นแนวทางในการสร้างทัศนคติของแบรนด์ใหม่ แบรนด์ต้องสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ทุกเพศทุกกลุ่มได้ กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ต้องมองเห็นถึงคุณค่าของอนาคต ตอบโจทย์ธุรกิจที่เคลื่อนตัวเร็วขึ้น แนวคิดที่เปิดกว้างมากขึ้น เข้าถึงสารสกัดใหม่ๆ งานผลิตทันยุคทั้งด้านนวัตกรรมและงานบริการ ทุกภาคส่วนในโรงงานต้องเป็นส่วนสำคัญร่วมกันอย่างแท้จริง เชื่อมต้นน้ำยันปลายน้ำ ให้สอดล้องกับ ระบบ Brand Service+

“บริงคิดว่า สิ่งที่สำคัญที่สุด ไม่ใช่แค่เพียงงานบริการผลิตสินค้าแต่เป็นการบริการบริหาร ที่จะนำทางลูกค้าไปสู่ความสำเร็จได้อย่างแท้จริง”

 

THE ULTIMATE GOAL

BY CEO  “หนึ่ง ทัตภณ จีรโชตินันท์ “

ผมคิดเสมอ… “เวลาลูกค้าเข้ามาผลิตเครื่องสำอางกับผมลูกค้าต้องไม่ได้แค่ตัวสินค้ากลับไป สิ่งที่สำคัญกว่าคือ ผมต้องการให้ลูกค้าเป็น The Best of Cosmetics” เพราะชื่อบริษัทวธูธร จะติดในฐานะผู้ผลิตไปกับผลิตภัณฑ์ของลูกค้าด้วยเปรียบเสมือนพันธมิตร ที่ร่วมสร้างแบรนด์เครื่องสำอางให้เติบโต และประสบความสำเร็จแบบยั่งยืนไปพร้อมกับเรา

CEO wathoothorn

international standard guarantee

gmpplus
iso22716
iso9001
halal
halal
dbd