ABOUT US (เกี่ยวกับเรา)

บริษัท วธูธร จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2556 ตลอดระยะเวลากว่า 10ปี ที่ผ่านมา โรงงานผลิตครีม วธูธร เป็นโรงงานผลิตเครื่องสำอาง มาตรฐานสากล ที่พัฒนาแล้วในรอบด้านตั้งแต่การวิจัย คิดค้นสูตร เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ความงามแบบครบวงจร ควบคุมและดำเนินการผลิตภายใต้มาตรฐาน GMPPlus+ , ISO 9001, ISO 22716 เรามีมาตรฐานการผลิตระดับสากล ที่น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับ และ งานบริการสร้างแบรนด์ครบวงจร  ความสำเร็จที่สามารถไปถึงได้จริง คือ โจทย์หลักของเรา แล้วเราจะ เชื่อมความฝัน…สู่อนาคตได้อย่างไร ที่ โรงงานผลิตครีม วธูธร เราเชื่อว่า คุณค่าที่ลูกค้าได้รับ คือหัวใจ ที่เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ได้จริง

 

THE ULTIMATE GOAL

 “เวลาลูกค้าเข้ามาผลิตเครื่องสำอาง ลูกค้าต้องไม่ได้แค่ตัวสินค้ากลับไป สิ่งที่สำคัญกว่าคือ ผมต้องการทำให้แบรนด์ของลูกค้าเป็น The Best of Cosmetics”

เพราะชื่อ บริษัท วธูธร จะติดในฐานะผู้ผลิตไปกับผลิตภัณฑ์ของลูกค้าด้วยเปรียบเสมือนพันธมิตร ที่ร่วมสร้างแบรนด์เครื่องสำอางให้เติบโต และประสบความสำเร็จแบบยั่งยืนไปพร้อมกับเรา BY CEO “หนึ่ง ทัตภณ จีรโชตินันท์

INTERNATIONAL STANDARD GUARANTEE

oem เครื่องสำอาง