OUR SERVICE

บริการวิจัยและพัฒนา

Research & Development

บริการพัฒนาสูตรเครื่องสำอางและแกะสูตรครีมโดยนักวิจัย เภสัชกร และนักวิทยาศาสตร์ พร้อมทีมที่ปรึกษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตเครื่องสำอาง ไว้รองรับไอเดียการสร้างแบรนด์ครีม มีเครื่องมือ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามไอเดียของลูกค้า

บริการออกแบบกราฟิก

GRAPHIC & PACKAGING DESIGN

บริการออกแบบโลโก้สินค้า  แบนเนอร์ แพคเกจจิ้งและอาร์ตเวิร์คให้มีความสวยงาม น่าสนใจ ดึงดูด ตรงตามความต้องการของลูกค้า เพื่อทำให้เกิดภาพลักษณ์และภาพจำที่ดีต่อสินค้าของลูกค้า 

บริการวางแผนและบรรจุเครื่องสำอาง

COSMETIC FILLING

บริการวางแผนการผลิตและการบรรจุให้มีปริมาณเพียงพอในการรองรับกลุ่มลูกค้า OEM ที่ต้องการส่งสินค้าเข้าคลังสินค้าของ 7-11 หรือ โมเดิร์นเทรด มีบริการแบ่งบรรจุเนื้อเครื่องสำอางตามมาตรฐาน GMP สากล ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย

บริการทดสอบบรรจุภัณฑ์

PACKAGING TEST

บริการทดสอบการรั่วซึมของบรรจุภัณฑ์ (Leakage) รวมถึงความเข้ากันได้ระหว่างเนื้อครีมกับบรรจุภัณฑ์(Compatibility) และมีบริการทดสอบความคงตัวของเนื้อครีม (Stability) เพื่อประเมินอายุการเก็บรักษาของเนื้อครีม

บริการพิมพ์และสกรีน

PRINTING & SCREEN

บริการงานผลิตและพิมพ์ฉลากลงบนเครื่องสำอาง ออกแบบตามความต้องการของลูกค้า ตั้งแต่จำนวนน้อยถึงมาก ด้วยความเชี่ยวชาญและเอาใจใส่ทุกขั้นตอนการพิมพ์

บริการจดแจ้งเอกสารรับรอง

CERTIFICATE DOCUMENT

บริการจดแจ้งอย.ให้แก่แบรนด์ของลูกค้า บริการขอหนังสือรับรองการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข (CFS) เพื่อแสดงว่าสามารถจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ และ หนังสือรับรอง(Certificate of Origin) ว่ามีการผลิตที่แท้จริงในประเทศ เพื่อใช้รับรองการขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรในการนำเข้าสินค้า 

Wathoothorn

บริการถ่ายภาพและสตูดิโอ

PHOTO SHOOT & STUDIO

บริการถ่ายภาพกระบวนการผลิตและถ่ายภาพ pack shot สินค้า ในสตูดิโอ เพื่อให้สินค้าของลูกค้ามีภาพลักษณ์ที่ดูดีเป็นทางการ เป็นมืออาชีพ 

Wathoothorn

บริการฝึกสอนการใช้สื่อออนไลน์

SOCIAL MEDIA COACHING

บริการอบรม และให้คำปรึกษาการตลาดออนไลน์ Digital Marketing, Online Marketing เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการทำการตลาดและการสื่อสาร เพื่อสร้างยอดขายและผลกำไรให้กับธุรกิจของลูกค้าได้

Wathoothorn

บริการให้ลูกค้าได้ทดลองทำเครื่องสำอางด้วยตนเอง

Workshop GET NEW EXPERIENCE

บริการ Workshop เพื่อให้ลูกค้าได้เรียนรู้และลงมือทำเครื่องสำอางด้วยตนเองเบื้องต้น พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับกรรมวิธีผลิตและหลักการทำเครื่องสำอางไปกับโรงงานผลิตครีมวธูธร