ขั้นตอนการผลิตสินค้า สูตรมาตรฐานของโรงงาน (ODM)

ขั้นตอนการผลิตสินค้า กรณีลูกค้าต้องการพัฒนาสูตรใหม่ หรือมีสูตรของตัวเอง (OEM)

โรงงานผลิตครีม
oem เครื่องสำอาง

WATHOOTHORN