สกินแคร์ แฮร์แคร์ ออรัลแคร์ บอดีแคร์ คัลเลอร์ คอสเมติคส์ สปาโปรดัก รวมไปถึงกลุ่มทำความสะอาด อาทิ เจลล้างมือ , สเปรยสเปรย์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ รวมไปถึงครีมทามือ และแฮนครีม

โรงงานผลิตครีมวธูธร ให้บริการในเรื่องของ…

1.บริการวิจัยและพัฒนาสูตรเครื่องสำอาง
2.บริการออกแบบโลโก้สินค้า แบนเนอร์ แพคเกจจิ้ง อาร์ตเวิร์ค
3.บริการวางแผนการผลิตและการบรรจุ
4.บริการทดสอบการรั่วซึมของบรรจุภัณฑ์
5.บริการงานผลิตและพิมพ์ฉลากลงบนเครื่องสำอาง
6.บริการจดแจ้งอย.ให้แก่แบรนด์ของลูกค้า
*7.บริการถ่ายภาพกระบวนการผลิตและถ่ายภาพ pack shot สินค้า ในสตูดิโอ
*8.บริการอบรม และให้คำปรึกษาการตลาดออนไลน์
*9.บริการ Workshop ให้ลูกค้าได้ลงมือทำเครื่องสำอางด้วยตนเองเบื้องต้น
(***ข้อ7-9 เป็นบริการที่แตกต่าง&พิเศษกว่าที่อื่น***)

1.บอกความต้องการว่าต้องการครีมหรือเครื่องสำอางที่ช่วยในเรื่องอะไร
2.ฝ่ายขายจะทำใบเสนอราคา เพื่อให้ลูกค้าชำระค่ามัดจำสินค้าก่อนสั่งผลิต
3.โรงงานผลิตครีมวธูธรจะดำเนินการจดแจ้งอย.พร้อมออกแบบแพคเกจจิ้งและโลโก้
4.โรงงานดำเนินการผลิต 30วัน
5.ลูกชำระเงินมัดจำส่วนที่เหลือ

– OEM เป็นสูตรมาตรฐานของโรงงานที่ลูกค้านำไปติดแบรนด์ของลูกค้าได้
– ODM เป็นการผลิตที่สามารถระบุสเปคหรือส่วนผสมได้ เป็นสินค้าที่ยังไม่เคยมีการผลิตมาก่อน

– ODM ราคาในการผลิตเริ่มต้นประมาณ 10,000 บาท
– OEM เริ่มต้นประมาณ 50,000 บาท ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็จะขึ้นอยู่ชนิด สารสกัดและ MOQ ของแต่ละสินค้า

ทำได้ค่ะ แม้ว่าลูกค้าจะมีเอกสาร COA, Specification, หรือเอกสารรับรองต่างๆ ทางเราต้องขอรบกวนลูกค้าให้ทางผู้ขายวัตถุดิบหรือสารสกัดเหล่านั้นติดต่อกับเราอีกครั้ง เพื่อเราสามารถประสานงานเรื่องคุณภาพและคุณสมบัติอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนรับผลิต ทั้งนี้หากลูกค้าไม่มีเอกสารรับรอง ทางเราจะส่งสารสกัดที่ลูกค้านำมาเข้าตรวจโดยลูกค้าจะเสียค่าใช้จ่ายเอง

โรงงานผลิตครีมวธูธรสามารถ…
– ทำสัญญาความลับทางการค้า trade secret agreement
– ทำสัญญาความลับทางเกี่ยวกับการให้บริการทั้งหมด Confidential Agreement หรือNon-Disclosure Agreement (NDA)
– ทำสัญญาสูตรพิเศษเพียงหนึ่งเดียว Exclusive Agreement

ลูกค้ามัดจำค่าสินค้าก่อน 60% ถึง70% ส่วนที่เหลือชำระก่อนส่งมอบสินค้า (หากมิได้มีการสั่งผลิตอันเนื่องมาจากลูกค้า ภายใน 6 เดือน บริษัทฯ มีสิทธิ์ยึดเงินมัดจำ โดยมิแจ้งให้ทราบ)

q&a วธูธร