เราคือ โรงงานผลิตยาสีฟัน เรารับสร้างแบรนด์ยาสีฟัน ที่ วธูธร เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาเรื่องสูตรการผลิตยาสีฟัน โดยนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และเภสัชกร สาขาเภสัชกรรมไทยโดยตรง ทำให้สูตรยาสีฟัน มีความเป็นเอกลักษณ์ ตรงตามความต้องการของแบรนด์ลูกค้า เรายังมีผู้เชี่ยวชาญคำนวณค่าใช้จ่ายเบื้องต้นตามปริมาณการสั่งผลิตขั้นต่ำ และการดำเนินการทั้งหมด เพื่อให้เหมาะสมกับต้นทุน ที่คุณกำหนดไว้ และทางโรงงาน ยังมีบริการจดแจ้งเครื่องสำอาง พร้อมขึ้นทะเบียนผู้ว่าจ้างผลิต (อย.) และดำเนินการเรื่องเอกสารสำหรับการส่งออก และเอกสารอื่นๆ ภายใต้ชื่อแบรนด์ของลูกค้าเอง

โรงงานผลิตยาสีฟัน มาตรฐานสากล

เพราะยาสีฟัน เป็นเครื่องสำอางที่ใช้ในช่องปาก (Oral Care) ที่มีจุดประสงค์เพื่อการทำความสะอาด และกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ในช่องปาก ใช้แล้วล้างออก การผลิตยาสีฟัน จึงต้องพิจารณาถึงมาตรฐานการผลิต และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต

GMPPlus + คืออะไร?

GMP PLUS+ ของวธูธร คือ มาตรฐานการผลิต GMP มากกว่า 1 มาตรฐานมาใช้ในการผลิต ได้แก่ ASEAN GMP, ISO22716 (GMP) , ISO9001 (2015) , HALAL COSMETICS , GREEN INDUSTRY , NATURAL AND ORGANIC INGREDIENT และในปี 2563 วธูธรที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงงานที่มีธรรมมาภิบาล จากกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ พิจารณาจาก การบริหารงานมีความโปร่งใส มีความน่าเชื่อถือ อีกด้วย

บทความเกี่ยวกับ ยาสีฟัน