SWOT คือ อะไร Swot Analysis การวิเคราะห์ที่เจ้าของแบรนด์ ต้องเข้าใจ ก่อนเริ่มทำธุรกิจ

swot คืออะไร

SWOT คือ อะไร Swot Analysis สิ่งที่เจ้าของแบรนด์ยุคใหม่ ต้องรู้และเข้าใจก่อนเริ่มทำธุรกิจ วันนี้ โรงงานผลิตครีม WATHOOTHORN เราขอพาเจ้าของแบรนด์หน้าใหม่ทุกคนไปทำความรู้จักกับเจ้า SWOT ANALYSIS ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับคนที่อยากมีแบรนด์หรือมีธุรกิจเป็นของตัวเอง ต้องใช้หลักการนี้ในการวิเคราะห์ธุรกิจของคุณเอง เพื่อประเมินสถานการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องความอยู่รอดของธุรกิจ รวมถึงแนวทางในการพัฒนาให้ธุรกิจของคุณ ให้ประสบความสำเร็จ หรือไปถึงเป้าหมายที่คุณได้ตั้งไว้ เอาล่ะค่ะ เราอย่ารอช้ากันดีกว่า เราไปทำความรู้จัก การวิเคราะห์ SWOT เพื่อธุรกิจเงินล้านของเรากันค่ะ

SWOT ANALYSIS คืออะไร

SWOT มาจากตัวอักษรย่อภาษาอังกฤษ 4 คำ คือ

 • Strengths
 • Weakness
 • Opportunities
 • Threat

เปรียบเสมือนเครื่องมือที่บริษัท หรือ องค์กรต่างๆ ใช้ดูจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา และอุปสรรคของตนเอง เพื่อใช้พัฒนาปรับปรุงองค์กรให้สามารถดำเนินธุรกิจให้ดียิ่งขึ้นได้ค่ะ

SWOT คือ อะไร?

S = STRENGTHS (จุดแข็ง)

จุดเด่น หรือจุดแข็ง เป็นปัจจัยภายในที่เป็นข้อดี ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในบริษัท เช่น จุดแข็งด้านการผลิตมีโรงงานของตนเอง ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีเหนือกว่าคู่แข่งชัดเจน หรือมีความชำนาญด้านธุรกิจ มีประสบการณ์มายาวนานมากกว่าคู่แข่ง รวมไปถึงจุดแข็ง ในเรื่องงบประมาณในการทำการตลาด

โดยเราต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งเหล่านี้มาใช้ในกลยุทธ์ เพื่อสร้างการประโยชน์แก่แบรนด์ของเราให้ได้มากที่สุด สรุปง่ายๆ ก็คือ เป็นปัจจัยสภาพภายในที่เราเป็นต่อ หรือข้อที่เราดีกว่าคนอื่น เช่น จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต หรือมีความชำนาญด้านธุรกิจมีประสบการณ์มานานมากกว่าคู่แข่ง

W = WEAKNESSES (จุดอ่อน)

จุดด้อย หรือจุดอ่อน ข้อเสียเปรียบจากปัญหาภายในเป็นปัญหา หรือ ข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในบริษัท ที่ส่งผลเสียต่อการดำเนินธุรกิจ เช่น การบริการที่ไม่แน่นอน ขาดนโยบายและทิศทาง หรือบุคลากรในสายงานที่จำเป็น กำลังผลิตต่ำกว่า หรือ ขาดนโยบายและทิศทาง ซึ่งบริษัทต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อประโยชน์ของบริษัท

O = OPPORTUNITIES (โอกาส)

เกิดจากปัจจัยภายนอกของบริษัทที่ส่งผลดี หรือเป็นประโยชน์กับการดำเนินธุรกิจ เช่น เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และการแข่งขันในตลาด เป็นปัจจัยภายนอกที่เอื้อประโยชน์ในการทำงานภายในบริษัท เช่น การส่งเสริมจากภาครัฐให้ทุนสนับสนุนงานวิจัย โครงการจากหน่วยงานต่างๆ ผลักดันผู้ประกอบการให้จัดแสดงสินค้าทั้งใน และต่างประเทศ เพิ่มโอกาสการขายให้ธุรกิจเป็นต้น

T = THREAT (อุปสรรค)

ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลเสียกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวข้อง กับปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภัยธรรมชาติ ความเข้มแข็งของคู่แข่ง หรืออัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ถือว่าเป็นปัจจัยภายนอกที่ขัดขวางการทำงาน เป็นอุปสรรคของบริษัท เช่น ภาษีนำเข้า-ส่งออกที่อาจเพิ่มขึ้นในสินค้าบางประเภท การเกิดอุทกภัย น้ำท่วมบ่อยครั้งทำให้เกิดภาวะชะงักงันทางเศรษฐกิจในบางพื้นที่

SWOT คือ อะไร การวิเคราะห์ SWOT ที่ถูกต้อง เราควรเน้นเรื่องของ

 • ผลกระทบทางบวก เป็นโอกาส
 • ผลกระทบทางลบ เป็นอุปสรรค
 • จุดแข็งและจุดอ่อน เป็นปัจจัยภายใน
 • ปัญหาและอุปสรรค เป็นปัจจัยภายนอก
กลับสู่สารบัญ

หลังวิเคราะห์ SWOT แล้วทำอย่างไรต่อ ?

แน่นอนว่าทุกองค์กรต้องอยากเพิ่มจุดแข็ง ลบจุดอ่อนตนเอง สร้างความได้เปรียบจากโอกาส และหลีกเลี่ยงอุปสรรคใช่ไหมคะ ? เมื่อวิเคราะห์ SWOT จนได้จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา และอุปสรรคได้แล้ว แน่นอนทุกองค์กรต้องอยากเพิ่มจุดแข็ง ลบจุดอ่อนตนเอง สร้างความได้เปรียบจากโอกาส และหลีกเลี่ยงอุปสรรคใช่ไหมคะ ?

วิธีการต่อจากนี้ คือการจับคู่เพื่อกำหนดเป็นกลยุทธ์ หรือ การทำกลยุทธ์ THOWS Matrix คือการนำ S W O T ที่เราทำมาไว้นั้น มาจับคู่เพื่อกำหนดเป็น กลยุทธ์เชิงรุก (S+O) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (W+O) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (S+T) และกลยุทธ์เชิงรับ (W+T) หลังจากจับคู่กลยุทธ์ เราก็จะได้วิธีการพัฒนาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้แล้วค่ะ

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ SWOT ANALYSIS

 1. ในการวิเคราะห์ SWOT ANALYSIS ของธุรกิจ คุณต้องคิดไปข้างหน้าเท่านั้น แต่เรามักเข้าใจผิดเอาอดีต และ ปัจจุบันมาวิเคราะห์ร่วมกัน ซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลที่ไม่แข็งแรงพอที่จะต่อยอดธุรกิจของคุณนั่นเอง
 2. จุดเริ่ม-สิ่งที่ควรทำเมื่อเริ่มการวิเคราะห์ SWOT คือ เริ่มจากปัจจัยภายนอก นั่นก็คือ Opportunities และ Threats แต่เรามักเข้าใจเริ่มจากการคิดปัจจัยภายใน Strength และ Weakness ก่อน ซึ่งอาจจะทำให้เราหลงทาง หากเราวิเคราะห์ปัจจัยภายในก่อน เวลาคิดปัจจัยภายนอก อาจจะคิดแล้วตันได้ เพราะพอมาวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกจะพบว่าจุดแข็ง ซึ่งเป็นปัจจัยภายในของเราอาจจะไม่ใช่จุดแข็งที่แท้จริง อีกสิ่งหนึ่งที่ควรให้ความสำคัญคือ ปัจจัยภายนอกมักเข้ามาหาเราเอง เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เรามักเข้าใจผิดคิดว่าหลีกเลี่ยงได้
 3. มุมมอง-เรามักเข้าใจผิดและวิเคราะห์ SWOT จากมุมมองของคนภายในองค์กร ซึ่งไม่ใช่มุมมองจากลูกค้า หรือผู้บริโภค คือให้ดูมุมมองจากคนภายในมาวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของธุรกิจเราค่ะ
 4. หน่วยในการวิเคราะห์-SWOT ใช้วิเคราะห์ได้ตั้งแต่หน่วยเล็กๆ ในองค์กร จนถึงหน่วยใหญ่อย่างทั้งบริษัท เพราะฉะนั้นเราต้องกำหนดหน่วยในการวิเคราะห์ให้ชัดเจน หน่วยย่อยแต่ละแผนกก็มีจุดแข็ง จุดอ่อน แตกต่างกันออกไป มีปัจจัยทั้งภายนอกภายในไม่เหมือนกัน ดังนั้น

ต้องกำหนดหน่วยวิเคราะห์ให้ชัดเจน เช่น กำหนดหน่วยย่อยเพื่อพัฒนาเป็นจุดๆ แล้วนำมาผสานรวมกัน พัฒนาต่อยอดที่ละหน่วย เพื่อวางกลยุทธต่อยอดพัฒนาหน่วยที่ใหญ่ขึ้น นั่นคือองค์กรโดยรวมได้ ทั้งหมดนี้คือหลักการวิเคราะห์ SWOT ที่ควรใช้ให้ถูกต้องและใช้กับธุรกิจทุกประเภท เพื่อการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เพื่อหนทางในการทำธุรกิจให้แตกต่างและนำไปปรับประยุกต์ใช้ภายในบริษัท

โรงงานผลิตครีม วธูธร เราขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังมีความคิดริเริ่ม หรือ มีความคิดที่อยากจะสร้างแบรนด์เป็นของตัวเองทุกท่าน ท้อได้แต่อย่าถอยนะคะ มากกว่า 10 ปี ของการเป็นโรงงานผลิตเครื่องสำอางที่ได้มาตรฐานครบครัน โรงงานผลิตครีมวธูธร พัฒนาอย่างหนัก อยากสร้างแบรนด์เครื่องสำอางเป็นของตัวเอง สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

“WE CONNECT TOMORROW เชื่อมความฝันสู่อนาคต”

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า